Τα studios Leonidas χαίρουν προνομιούχας θέσης, ιδανική για ημερήσιες εκδρομές και δραστηριότητες, μέσα στα όρια της περιοχής αλλά και στην υπόλοιπη Χαλκιδική.