Mount Athos is also called as “The Garden of Virgin Mary”, a name that comes from a beautiful story.

Important telefonnumbers

M. Megistis Lavras Tel.: +302377-023761
M. Vatopediou Tel.: +302377-023219
M. Iviron Tel.: +302377-023643
M. Hiliandariou Tel.: +302377-023797
M. Ag. Dionisiou Tel.: +302377-023687
M. Koutloumousiou Tel.: +302377-023226
M. Pandokratoros Tel.: +302377-023253
M. Xiropotamou Tel.: +302377-023251
M. Zografou Tel.: +302377-023247
M. Dochiariou Tel.: +302377-023245
M. Karakalou Tel.: +302377-023225
M. Filotheou Tel.: +302377-023675
M. Simonos Petras Tel.: +302377-023254
M. Ag. Pavlou Tel.: +302377-023250
M. Stavronikita Tel.: +302377-023255
M. Xenofondos Tel.: +302377-023244
M. Osiou Grigoriou Tel.: +302377-023218
M. Esfigmenou Tel.: +302377-023796
M. Ag. Pandeleimonos Tel.: +302377-023252
M. Konstamonitou Tel.: +302377-023228